Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

Sandora
2010 20e1
Sandora
1350 ca78 500
Reposted byelentariecupthecrapmysteriousshadow
Sandora
1184 e40e 500
Sandora
0818 35d3 500
Reposted byelentariecupthecrap
Sandora
0486 25da 500
Reposted bydotworkelentarieshieep
Sandora
0018 bd9a 500
Reposted byelentarie elentarie
Sandora
9736 756d
Sandora
9230 a36b
Reposted bymysteriousshadowmlsn
Sandora
Człowiek mniej jest nieszczęśliwy, gdy nie jest nieszczęśliwy sam.
Sandora
"Obietnice są tańsze od kwiatów, kochanie. Jednak nie oczekuję ich od Ciebie. Potrzebuję czynów i ramion, szeroko rozwartych, w których mogę schować się przed wszechobecnym mrozem. Zimno mi w serce."
Sandora
"W absolutnie każdej relacji damsko męskiej wystarczy postawić sobie jedno proste pytanie: czy chcę być z tą osobą? Czasami trzeba to pytanie postawić drugiej osobie: czy chcesz ze mną być?
W zdrowym związku jest tylko jedna odpowiedź: tak. W chorych związkach ludzi problemowych pada odpowiedź: „tak, ale…”. Tak, alemam żonę. Tak, ale mieszkamy daleko od siebie. Tak, ale jestem gejem. Tak, ale jestem twoim ojcem. Tak, ale mam brzydkie cycki. Tam, gdzie problemy, tam zawsze jest jakieś ale. Głupi ludzie nie rozumieją, że słowo „ale” jest innym określeniem słowa „nie”. Subtelniejszym, zgrabniejszym, mniej bolesnym, ale to wciąż jest: n i e."

Kominek
Sandora
"A ja pragnę czegoś, ale nie wiem co to jest. Czuję chłód w sobie i chcę się ogrzać. Ale to nie jest ten rodzaj zimna, który można ogrzać zapałką. To lód, który się stopi dopiero od pożaru. Niech więc to będzie nawet katastrofa, wielki grzech, apartament w piekle wynajęty. Ale niech się wreszcie coś stanie, bo tak się nie da dalej żyć."

Anna Janko
Sandora
"Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw."

M. Hłasko
Reposted bymysteriousshadow mysteriousshadow
Sandora
"Poznanie własnej ciemności jest najlepszą metodą, by radzić sobie z ciemnością innych osób."

Carl Gustav Jung
Sandora
“ Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku. ”

M. Dąbrowska
Sandora
"Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło. ”

W. Szymborska
Sandora
"Nie mam ochoty na opowiadanie nowym ludziom swojej przeszłości. Ciężko mi ubrać w słowa potwory, które siedzą za plecami. Jest ich coraz więcej, odkąd z życia zaczęli mi się wykruszać starzy przyjaciele. Dlatego nie chcę nikogo poznawać i nie umiem mówić o tym co przeżyłam. W ramach walki z samotnością zaczęłam lubić moje potwory."
Sandora
"Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi."
L. M. Montgomery
Sandora
Wielką sztuką jest po­roz­ma­wiać z mil­czącą złością.

September 16 2014

Sandora
Reposted byAmebatost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...